UPDATE

 

【2024.1.31】 NEW!

活動記録(冬期教室)を更新しました。

 

【2024.1.22】NEW!

活動記録(冬期教室)を更新しました。

 

【2023.1.17】NEW!

活動記録(すぽると広場)を更新しました

 

【2023.12.20】

活動記録(すぽると広場)を更新しました。

 

【2023.12.19】

お知らせ(冬企画会員募集について)を更新しました。

 

【2023.12.8】

活動記録(Do遊パーク)を更新しました!

 

【2023.12.6】

活動記録(すぽると広場)を更新しました!

 

【2023.11.26】

活動記録(あそびすと)を更新しました!

 

【2023.11.15】

活動記録(すぽると広場)を更新しました!

 

【2023.11.11】

お知らせ(クリスマス会会員募集について)を更新しました。

 

【2023.11.1】

活動記録(すぽると広場)を更新しました!

 

【2023.10.31】

 活動記録(あそびすと)を更新しました!

 

【2023.10.30】

活動記録(Do遊パーク)を更新しました!

 

【2023.10.18】

活動記録(すぽると広場)を更新しました!

 

【2023.10.4】

活動記録(すぽると広場)を更新しました!

 

【2023.8.25】

2023年度前期アンケート結果を更新しました。

 

【2023.8.8】

お知らせ(新規会員募集について)を更新しました。

 

【2023.8.4】

活動記録(あそびすと)を更新しました。

 

【2023.7.24】

活動記録(Do遊パーク)を更新しました。

 

【2023.7.19】

 活動記録(すぽると広場)を更新しました。

 

 【2023.7.17】

お知らせ(夏企画会員募集について)を更新しました。

 

【2023.7.11】

活動記録(Do遊パーク)を更新しました。

 

【2023.7.5】

活動記録(すぽると広場)を更新しました。

 

【2023.7.4】

活動記録(あそびすと)を更新しました。

 

【2023.6.21】

活動記録(すぽると広場)を更新しました。

 

【2023.6.19】

お知らせ(大沼カヌー体験会員募集について)を更新しました。

 

【2023 6.13】

活動記録(Do遊パーク)を更新しました。

 

【2023.6.7】

活動記録(すぽると広場)を更新しました。

 

 【2023.6.6】

活動記録(あそびすと)を更新しました。

 

【2023.6.5】

活動記録(Do遊パーク)を更新しました。

 

【2023.5.30】

活動記録(Do遊パーク)を更新しました。

 

【2023.5.23】

お知らせ(函館山トレッキング会員募集について)を更新しました。

 

 【2023.5.17】

活動記録(すぽると広場)を更新しました。

 

【2023.4.14】

お知らせ(新規会員募集について)を更新しました。

 

【2023.4.4】

活動記録(スポーツ遊ING)を更新しました。

 

【2023.3.1】

活動記録(すぽると広場)を更新しました。

 

【2023.2.19】

活動記録(冬期教室)を更新しました。

 

【2023.1.31】

活動記録(冬期教室)を更新しました。